Kycklinggroda

Kycklinggrodan är en av världens största grodor som idag endast återfinns på öarna Montserrat och Dominika i Karibien. Endast ett fåtal individer finns kvar av arten i det vilda och avelsarbetet är därför väldigt viktigt för att rädda arten. Nordens Ark har lyckats få kycklinggrodan i den biosäkra avelsanläggningen att leka och föröka sig. Endast ett fåtal individer finns kvar av arten i det vilda och avelsarbetet är därför väldigt viktigt för att rädda arten. Kycklinggrodans ungar kommer att spela en stor roll för programmet och en framtida utplantering av arten i det vilda. 

Nordens Arks långa erfarenhet av att hålla, fortplanta och plantera ut groddjur gjorde att parken blev tillfrågade att hålla en avelsgrupp under biosäkra förhållanden i syfta att producera avkommor för framtida utsättningar på Montserrat och Dominika. Arbetet sker i samarbete med Chester ZooDurrell Wildlife Conservation Trust och Zoological Society of London och är en del av Mountain Chicken Recovery Programme, som är ett samarbete mellan europeiska bevarandeorganisationer och regeringarna på Montserrat och Dominica.

Summering av vårt arbete 2017:

Inför säsongen utökade vi antalet avelspar från 1 till 4, tyvärr kan vi konstatera att reproduktionen uteblev under året. Däremot så gjorde alla par skumbon där de lade sina ägg men där de lämnade dem efter ca 6-10 dagar. Inför nästa säsong kommer vissa förändringar att göras för att optimera förhållanden och förhoppningsvis resultera i lyckad  reproduktionen vilket är väldigt viktigt för artens fortsatta överlevnad. 

Projektet försöker bland annat undersöka hur man ska kunna återetablera arten och vilka restaureringar som krävs för att detta ska bli möjligt. Målet är att få tillbaka arten inom dess forna utbredningsområde och att det i framtiden ska finnas en livskraftig population av kycklinggrodan i det vilda.  

Vill du läsa mer om arten, läs här.

I samarbete med: