Mindre panda

Mindre panda eller som den också kallas röda pandan lever längs Himalayas sluttningar i tempererade bambuskogar. Även om den röda pandan egentligen är ett rovdjur så har den sedan länge anpassat sig till en vegetarisk diet och livnär sig till största del på bambu. Den röda pandan är helt beroende av de bambuskogar där den lever. Idag har stora skogsområden avverkas, vilket har lett till att arten är utrotningshotad.

Nordens Ark har hållit röd panda i snart 25 år och deltar i det europeiska avelsprogram EEP (European Endangered species Programme) som finns för arten. EEP samordnar avelsverksamheten för hotade arter, med syfte att etablera och hålla sunda populationer av dessa i djurparker runt om i Europa. För att ytterligare bidra till artens bevarande kommer Nordens Ark tillsammans med EEP-programmet att ekonomiskt stödja praktiska bevarandeinsatser med den röda pandan i Nepal. 

Organisationen Red Panda Network jobbar med att bevara den röda pandan och dess livsmiljö. För att långsiktigt klara målet att bevara den röda pandan och den biologiska mångfalden där arten lever involveras lokalbefolkningen på olika sätt. Förståelse och engagemang från lokalbefolkningen är en förutsättning för allt bevarandearbete. En viktig del i Red Panda Networks arbete är deras skogsvakter. Skogsvakterna är lokala bybor som övervakar och skyddar den röda pandans livsmiljöer, samt utbildar lokalsamhället om vikten av att bevara djurlivet och naturen. Skogsvakter är nyckeln till framtiden för den röda pandan. En skogsvaktare kostar omkring €1000 per år att utbilda och avlöna. Målet är att alla djurparker i Europa som håller röd panda ska bidra med €250 vardera till Red Panda Network, vilket då kommer ge området 20 nya skogsvakter. Att finansiellt stödja bevarandeinsatser i fattiga länder är ett exempel på hur den europeiska djurparksföreningen EAZA verkar. Genom att samarbeta kan även relativt små bidrag från varje park sammantaget ge en stor effekt.