Arbetet i det vilda

För hundra år sedan fanns det över 100 000 vilda tigrar i hela Asien, idag kan det finnas så få som 3500 kvar. Historiskt så har det funnits tigrar ända från Turkiet i väst till Ryssland i öst, men idag återfinns de bara i 13 asiatiska länder.

Amurtigern (Panthera tigris altaica) är en av världens största kattdjur och den lever i ryska Fjärran östern. Antalet amurtigrar i Ryssland har uppskattats till 430-500 individer och det gör att den är klassificeras som ”hotad” av den internationella naturvårdsorganisationen IUCN. De främsta hoten mot amurtigern är illegal jakt av både tigern och dess bytesdjur samt fragmentering och negativ påverkan på deras livsmiljöer.

Nordens Ark driver tillsammans med Världsnaturfonden och WWF Ryssland projekt ”Nordlig tiger”, ett projekt för att bevara den hotade amurtigern i ryska Fjärran östern. Projektet startades 2011 med finansiering av Svenska Postkodlotteriet och har fokuserat sina insatser i och omkring Anuisky nationalpark.

Det långsiktiga målet med projektet är att säkerställa en hållbar utveckling av amurtigerpopulationen i dess nordligaste utbredningsområde. Detta vill man uppnå bland annat genom bekämpning av illegal jakt, utveckling av ekoturism i området och skapandet av ett hållbart nyttjande av områdets naturresurser.

Projektet har varit framgångsrikt och gett goda resultat med en tydlig ökning av såväl tigerpopulationen som dess bytesdjur. Antalet tigrar i nationalparken har nästan fördubblas under projekttiden, från 9 till 17! Från och med 2015 samfinansieras det av Nordens Ark och Världsnaturfonden.

Summering av 2016 års arbete

Amurtigerprojektet i Ryska fjärran östern
Under året har projektet bland annat utökat användningen av kamerafällor i nationalparken som ett led i att förbättra inventeringsmetodiken av amurtigrar. Kamerafällorna satt ute under 3 månader och totalt togs över 500 bilder på tigrar och deras bytesdjur. För att minimera konflikter mellan människor och rovdjur gavs under året stöd till Wildlife Protection Subdivision. Specialutrustning införskaffades samt att en workshop utfördes vid Utyos Wildlife Rehabilitation Center där deltagarna fick lära sig hur man på ett säkert sätt, för både rovdjur och människor, fångar och söver rovdjur som måste förflyttas. 

Följ vår senaste resa i tigerland 

Se filmen och lär dig mer om vad vi uträttat inom projektet. 

 

I samarbete med: