Projekt Nordbi

Det nordiska biet är starkt hotat, i luftrummet idag ses främst gula bin. Få personer håller nordiska bin idag och därför är det viktigt att fortsätta aveln på arten för att bevara den. De nordiska bina är bättre anpassade till den svenska floran och faunan. De gör ett större jobb i vilda och ursprungsmiljöer medan gula bin fungerar bäst i odlade landskap. Nordiska bin är bättre för den biologiska mångfalden.

Syftet med projektet Nordbi är att rädda och bevara det utrotningshotade nordiska biet. Det nordiska biet var en gång det vanligaste och fanns ursprungligen i Norra Europa. Nordens Ark deltar aktivt i projektet med räddande av arten och det stöds av Världsnaturfonden, WWF, och nationella programmet både statligt samt från Europeiska Unionen.

Avelsstation

En avelsstation för nordiskt bi finns på Väderöarna och Nordens Ark är aktivt med i arbetet kring denna parningsstation. Förhoppningen är att bidra ännu mer i bevarandearbetet av denna art. Med hjälp av flera biodlare har fyra avelsamhällen och ett antal små parningssamhällen med Nordiska bin placerats på Väderöarna. Man har valt Väderöarna på grund av läget. Det är en isolerad ögrupp som är lätt att nå för biskötarna som medverkar i projektet, men tillräckligt långt ut för att samhället inte ska blandas. På 1970- och 80-talet fungerade Väderöarna som parningsstation åt gula bin. Gula bin är de vi vanligtvis ser flyga runt i Sverige. Ett privatprojekt med nordiska bin har även genomförts under 2008 till och med 2012. Det ska enligt uppgift ha fungerat bra just här. 

Här kan du läsa mer om Nordiskt bi.