Om konstnären Leif Steneby

Hej,

Jag heter Leif Steneby, och till yrket är jag arkitekt, designer och konstnär.

Jag har bott och utbildat mig i Göteborg där jag varit yrkesverksam sedan slutet av 60-talet. Min huvudsakliga yrkesinriktning har varit samhällsbyggnad arkitektur och husbyggnad. Parallellt med min yrkesutövning har jag alltid ägnat mig åt att uttrycka mig bildmässigt i olika tekniker bland annat i akvarell och nu under senare år även i akryl.

Jag har alltid haft ett stort naturintresse vilket innebär att jag tillbringar mycket av min lediga tid utomhus bland annat i de naturområden som finns i direkt anslutning till min bostad. Somrarna tillbringar jag ofta i segelbåt, framför allt på västkusten och detta är något jag och min familj gjort tillsammans i många år.

Mitt och familjens naturintresse innebär även att vi årligen besöker de djur- och naturparker som finns i vår närmiljö och framför allt då Nordens Ark. En park som är fantastisk inte bara till sitt ändamål och på vilka grunder parken drivs, utan även på den kulturhistoriskt värdefulla miljö som parken är anlagd i.

Under hösten 2015 fick jag en idé om att utforma ett antal bilder på fåglar vars livsmiljöer är hotade eller förstörda och där dessa fåglar finns med i Nordens Arks bevarandearbete. Min tanke med dess bilder var att de skulle ställas ut på en publik plats på Nordens Ark och för att sedan säljas till högstbjudande på auktion. Behållningen vid försäljningen skall sedan till största delen tillfalla Nordens Ark som ett bidrag och stöd till parkens verksamhet.

Bilderna och den här iden presenterade jag för Nordens Ark under våren 2016 och idén togs emot väl och bilderna finns idag utställda här på plats i hotellets matsal.

/Leif Steneby 


Mail: leif.steneby@tele2.se

Hemsida: leif.steneby.com