Styrelsen för Nordens Arks Vänner

Mary Ballard-Johansson, ordförande
Ywonne Bohström, vice ordförande
Hans Blomstrand, ekonomiansvarig
Astrid Herstad, ledamot
Ina Weitershaus, ledamot
Katarina Rech, ledamot
Åsa Andersson, ledamot

Revisorer för Nordens Arks Vänner 

Henry Bäckström
Reine Karlsson

Revisorsuppleanter

Karin Söderberg
Rolf Ekbladh

Valberedningen

Lennart Wennerberg, sammankallande
Ulla Tisell
Eva Ryttarstig