Styrelsen för Nordens Arks Vänner

Mary Ballard-Johansson, ordförande
Ywonne Bohström, vice ordförande
Hans Blomstrand, ekonomiansvarig
Rolf Mattsson, entréansvarig
Astrid Herstad, ledamot
Birgitta Folkesson, ledamot
Ina Weitershaus, ledamot

Revisorer för Nordens Arks Vänner 

Henry Bäckström
Rolf Ekbladh

Revisorsuppleanter

Karin Söderberg
Reine Karlsson

Valberedningen

Lennart Wennerberg, sammankallande
Ulla Tisell
Vivianne Gustavsson