Svenska PostkodLotteriet

Köp en lott och hjälp oss med det viktiga arbetet att rädda utrotningshotade djur och bevara den biologiska mångfalden. Nordens Ark är mycket glada och stolta att sedan år 2010 vara en av de drygt 50 förmånstagarna i Svenska PostkodLotteriet. Med pengarna vi får från PostkodLotteriet kan vi bidra till att göra skillnad! 

Svenska PostkodLotteriet driver ett av Sveriges mest populära lotterier där deltagarna kan vinna tillsammans med sina grannar. Svenska PostkodLotteriets vision är att bidra till en bättre värld för människor, djur och miljö. Över en miljon svenskar deltar i Lotteriet. Hela vinsten doneras till ideella ändamål, via de organisationer som Svenska PostkodLotteriet stödjer. Sedan PostkodLotteriet startade hösten 2005 har förmånstagarna fått dela på över 4,9 miljarder kronor. Samtidigt har över 7 miljarder kronor i vinster delats ut till lottköparna. Läs mer om Nordens Ark som förmånstagare på 
Svenska PostkodLotteriets hemsida.