Styrelsen för Stiftelsen Nordens Ark

Ordförande

Göran Bengtsson

Vice ordförande

Sven Eckerstein
Margareta Wallin Peterson

Ledamöter

Leif Nilsson, entreprenör
Christer Petrén
Susanne Wiklund, advokat 
Pål Svensson, skulptör
Elisabeth Tarras-Wahlberg, Kreab
Staffan Jufors
Mats Höggren, VD

Revisorer

Ann-Louise Rosenqvist, Rosenqvist Revision

Revisorssuppleanter

Linda Nelson, auktoriserad revisor, Ernst & Young Auktoriserade Revisorer
Bo Norming