Djur & Naturkurser på Nordens Ark

Vi är övertygade om att alla mår bra av att vara ute i naturen och att möta djur. Därför är det mycket roligt att med stöd från PostkodLotteriets Specialprojekt Bättre liv – för människors hälsa och välbefinnande, kunna erbjuda gratis kurser på temat Djur och natur för personliga assistenter, ledsagare, personal inom daglig verksamhet eller skola, etc. och deras brukare. Målet med kurserna är att underlätta för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar att vistas i naturen och få kontakt med djur.

Kurserna vänder sig till de som vill vara ute i naturen tillsammans med sina brukare men känner att de saknar nödvändig kunskap för att ta sig över tröskeln. Kurserna arrangeras med stöd av PostkodLotteriet och hålls somrarna 2016 och 2017. Målet med kurserna är att underlätta för funktionsnedsatta att komma ut i naturen samt få nära upplevelser med djur. För att kunna utvärdera om kurserna har avsedd effekt kommer deltagarna följas upp en tid efter kurserna.  Mer information om hela projektet hittar du här.

Grundkurs

Grundkurserna är tre dagar långa och öppna för de som arbetar som personliga assistenter, ledsagare, personal inom daglig verksamhet eller skola, etc. Det är en praktisk kurs och vi är utomhus den största delen av tiden. Lägerplatsen i Nordens Arks Ekopark är basen för kurserna och vi har möjlighet att övernatta både inomhus och vindskydd/tält i skogen. Under dagarna går vi igenom grunderna för att trivas ute i naturen, använda eld för matlagning, värme och som samlingspunkt, ge tips om bra kläder och annan utrustning. Vi kommer även behandla baskunskap om svensk vardagsnatur och t.ex. titta på vilka fåglar, växter och djur det finns runt omkring oss. Ett moment handlar om den vetenskapliga grunden till varför natur och djur har positiv effekt på vår hälsa. Möten med djuren på Nordens Ark är ett givet inslag. Vi kommer framför allt träffa de tama djuren på Lantgården men också vilda djur i parken.

Kurserna är gratis då de bekostas av PostkodLotteriet och antalet deltagare är begränsat till åtta stycken per kurs.

Grundkurser 2017: 16-18/5, 22-24/5, 30/5-1/6, 7-9/6, 13-15/6, 19-21/6, 22-24/8 och 29-31/8. 

Intresseanmälan görs här. 

Tillämpningskurs

Det finns två olika tillämpningskurser att välja på för de som gått en grundkurs. Antingen kan man komma en eller två dagar. Kursen som är två dagar lång innehåller övernattning i Nordens Arks Ekopark.

Båda kurserna ger möjlighet att komma till Nordens Ark tillsammans med sin brukare och träna på sina nya kunskaper med stöd av Nordens Arks pedagoger. Deltagarna får ta egna initiativ och Nordens Arks pedagoger riktar snarare in sig på att vara mentorer än kursledare som bestämmer vad som ska ske på tillämpningskurserna. Tyngdpunkter på innehållet kommer variera från kurs till kurs beroende på vad deltagarna är intresserade av att få mer erfarenhet av.

Antal deltagare per kurs är begränsat till fyra personliga assistenter och fyra brukare. Även de här kurserna är kostnadsfria och bekostas av PostkodLotteriet.

Tillämpningskurser 2017

En dag: 8/8, 15/8, 5/9 och 12/9
Två dagar: 9-10/8, 16-17/8, 6-7/9 och 13-14/9

Detta ingår i kurserna

  • Grundläggande friluftsliv, kunskap om vår närnatur, upplevelser med framförallt tama djur men även möten med några vilda arter.
  • Deltagande och samtliga aktiviteter på Djur & Naturkurs i tre dagar på Nordens Ark.
  • Boende under enklare former, inomhus i delade rum eller på golv alternativt vindskydd eller tält.
  • Samtliga måltider – frukost, lunch, middag och mellanmål. Maten lagas utomhus av deltagarna tillsammans med Nordens Arks pedagoger.
  • Kursintyg - Deltagarna får i hemläxa att göra djur- och naturaktiviteter samt dela dem med andra via sociala nätverk. När uppgiften är avklarad kommer deltagarna få ett kursintyg från Nordens Ark.

Villkor

En förutsättning för deltagande på våra kurser är att deltagarna är beredda på att delta i vår utvärdering av effekten av kursverksamheten. Det gäller både direkt i anslutning till kursen och den långsiktiga utvärderingen 6 respektive 12 månader efter kurstillfället.