Examensarbeten för studenter på universitet och högskola 2017/2018

Etologi

Förkunskapskrav: för kandidat minst 120 hp biologi varav minst 10 hp etologi

Inomarts-konkurrens mellan kulliga och behornade kor

Nordens Ark arbetar med bevarande av lantraser och vi har under många år haft rödkullor, fjällnära kor och fjällkor. Alla dessa raser är kulliga, dvs de har inte horn. Under året kommer vi att få in en ny lantras, vänekor. Flera av dessa är hornbärande. Hur kommer konkurrensen vid tex utfodring påverkas av att några individer har horn och andra inte? Hur kommer blandningen av hornbärande och icke hornbärande djur påverka dynamiken i en grupp djur jämfört med en grupp där igen bär horn?

Betesbeteende och födoval hos olika lantraser

Fjällnära kor/fjällkor, rödkulla och vänekor är alla lantraser som har utvecklats och hållits i olika delar av Sverige. Beroende på var i landet de olika raserna har utvecklats kan man tänka sig att de har utvecklat olika betesstrategier och födoval. I den här studien är vi intresserade av att studera om fjällkor, rödkullor och vänekor skiljer sig åt i vad de äter på bete. Är det en av raserna som äter med löv och sly? Finns det någon som väljer gräs hellre än örter? Denna studie måste utföras under sommarmånaderna, när djuren är på bete. 

Bevarandebiologi/ekologi

Förkunskapskrav: för kandidat 120 p biologi/agronomiämnen eller motsvarande

Lokalt utdöende och historisk utbredning av igelkott på Sotenäset

Med litteratur- och intervjustudie ska igelkottens historiska utbredning och utdöende rekonstrueras. Kan ev. utökas till en master.