Examensarbeten för studenter på universitet och högskola 2018

Etologi

Betesbeteende och födoval hos olika lantraser

Fjällnära kor/fjällkor, rödkulla och vänekor är alla lantraser som har utvecklats och hållits i olika delar av Sverige. Beroende på var i landet de olika raserna har utvecklats kan man tänka sig att de har utvecklat olika betesstrategier och födoval. I den här studien är vi intresserade av att studera om fjällkor, rödkullor och vänekor skiljer sig åt i vad de äter på bete. Är det en av raserna som äter med löv och sly? Finns det någon som väljer gräs hellre än örter? Denna studie måste utföras under sommarmånaderna, när djuren är på bete. 

Bevarandebiologi/ekologi

Förkunskapskrav: för kandidat 120 p biologi/agronomiämnen eller motsvarande

Lokalt utdöende och historisk utbredning av igelkott på Sotenäset

Med litteratur- och intervjustudie ska igelkottens historiska utbredning och utdöende rekonstrueras. Kan ev. utökas till en master.