Examensarbeten som just nu utförs

Socialt beteende och hägnutnyttjande hos Asiatisk vildhund

På Nordens Ark har vi nu tre hanar av arten Asiatisk vildhund i ett nybyggt hägn. Denna art lever i flockar med både honor och hanar och vi kommer att få in honor till flocken när hanarna har fått etablera sig i hägnet och när det finns honor tillgängliga som passar för avel. Då dessa hanar är lika gamla är vi intresserade av hur deras sociala samspel fungerar samt om det går att utröna en hierarki i gruppen. När honorna anländer kommer en av dessa hanar att bli den som reproducerar sig. Blir det den hane som redan innan är den mest dominanta? Vi är också intresserade av att veta hur de använder det nya hägnet, d.v.s var uppehåller de sig vid olika tidpunkter och vid olika aktiviteter?

Test attractants (sound and lure) to improve probability of detecting Pallas’s cats in camera surveys

Här undersöks om Pallaskatter kan lockas till en kamerafälla genom att vi spelar upp olika ljud eller sätter upp en låda med olika typer av dofter i direkt anslutning till kameran. Denna studie görs på Pallaskatterna på Nordens Ark och resultatet kan sedan användas i det vilda för att lock Pallaskatter till kamerafällor som sätts upp där vi vill studera hur stora populationer som finns i olika områden.

Utvärdering och förbättring av välfärden för amurleopard

En gedigen etologisk studie för att kartlägga vilka beteenden som våra amurleoparder utför under dygnets ljusa timmar. Utifrån denna del kan det bli aktuellt att arbeta med en intervention för att eventuellt minska förekomsten av oönskade/stereotypa beteenden. Då en förändring av beteenden kan ta tid krävs att studenten kan förlägga en längre tid med observationer, möjligen uppdelat i två omgångar. Därför är detta arbete mest lämpat som ett masterarbete.