Examensarbeten som just nu utförs

Utvärdering och förbättring av välfärden för amurleopard

En gedigen etologisk studie för att kartlägga vilka beteenden som våra amurleoparder utför under dygnets ljusa timmar. Utifrån denna del kan det bli aktuellt att arbeta med en intervention för att eventuellt minska förekomsten av oönskade/stereotypa beteenden. Då en förändring av beteenden kan ta tid krävs att studenten kan förlägga en längre tid med observationer, möjligen uppdelat i två omgångar. Därför är detta arbete mest lämpat som ett masterarbete.