Examensarbeten som just nu utförs

Utvärdering och förbättring av välfärden för amurleopard

En gedigen etologisk studie för att kartlägga vilka beteenden som våra amurleoparder utför under dygnets ljusa timmar. Utifrån denna del kan det bli aktuellt att arbeta med en intervention för att eventuellt minska förekomsten av oönskade/stereotypa beteenden. Då en förändring av beteenden kan ta tid krävs att studenten kan förlägga en längre tid med observationer, möjligen uppdelat i två omgångar. Därför är detta arbete mest lämpat som ett masterarbete.

Betesbeteende och födoval hos olika lantraser

Fjällnära kor/fjällkor, rödkulla och vänekor är alla lantraser som har utvecklats och hållits i olika delar av Sverige. Beroende på var i landet de olika raserna har utvecklats kan man tänka sig att de har utvecklat olika betesstrategier och födoval. I den här studien är vi intresserade av att studera om fjällkor, rödkullor och vänekor skiljer sig åt i vad de äter på bete. Är det en av raserna som äter med löv och sly? Finns det någon som väljer gräs hellre än örter? Denna studie måste utföras under sommarmånaderna, när djuren är på bete.