Djur på Nordens Ark

På Nordens Ark håller vi ett 80-tal arter. Här finner du allt från stinkpaddor, hotade lantraser, skruvhornsgetter till världens största kattdjur, amurtigern och tre typer av leopard. 

Nordens Ark bedriver uppfödning och naturvård, en del av djuren sätts tillbaks ut i sin naturliga miljö och vi medverkar i olika internationella forskningsprojekt samtidigt som vi sprider information. Allt för att kunna ge de hotade arterna en framtid.   

Vissa djurarter är idag så hotade att de utan en insats av djurparkerna riskerar att försvinna för gott. Djuren i parkerna fungerar som en ”säkerhetspopulation” av de arter som annars riskerar att dö ut. För en del arter kan djur födas upp och sättas ut i det vilda för att förstärka den lilla population som finns kvar. 

Nordens Arks bevarandeprojekt

Den biologiska mångfalden är hotad, det ökade antalet människor och vårt nya levnadssätt påverkar vår natur och därmed djuren som lever i den. En anledning till att många arter är hotade är just att deras levnadsmiljöer har förändrats av människan. För Stiftelsen Nordens Ark är våra bevarandeprojekt ryggraden i vårt viktiga arbete.

Stiftelsens två viktigaste fokusområden är:

  • Att bidra till räddningsarbetet av utrotningshotade djurarter/raser genom avel och naturvård samt utsättning av djur i deras naturliga miljöer när så är möjligt.
  • Att bedriva forskning och undersökning av på anläggningen förekommande djurarter/raser och därigenom bidra till mer kunskap om dessa för att öka arternas överlevnadsmöjligheter.

Vi arbetar aktivt med flera populationsförstärkande åtgärder genom att sätta ut djur i naturen. Men för att det ska vara möjligt krävs det att miljöerna där de lever är rätt. Därför arbetar vi också med att förbättra miljöerna där arterna lever.

Vi deltar i projekt både i Sverige och utomlands, till exempel i Ryssland med amurtiger, Costa Rica med lemurlövgroda och Mongoliet med snöleopard. Årligen sätter vi ut 100-tals grönfläckiga paddor på Öland, ett 50-tal fjällgäss i Lappland och vitryggiga hackspettar i Dalarna och Värmland.

Dessutom driver vi forskning på hemmaplan för att lyckas med vår avel. Vi studerar bredbandad ekbarkbock och större ekbock på en helt ny nivå mot tidigare. 

Vårt största bevarandeprojekt på hemmaplan är Ekoparken, på Åby säteri egna marker. Över 200 hektar mark har och kommer att restaureras för att gynna hotade växter och djur.