Snöleopard

Stiftelsen Nordens Ark har ett stort engagemang för bevarandet av snöleoparder. Parken har haft snöleoparder sedan 1989 och Nordens Arks zoolog ansvarar för den internationella stamboken och det europeiska avelsprogrammet. Under 2010 fördjupades vårt engagemang genom att vi för första gången gick in för att stödja forskningen av vilda snöleoparder i Mongoliet. Nordens Ark samarbetar med Snow Leopard Trust i en studie som syftar till att öka kunskap om arten i de vilda och på så sätt bidra till dess bevarande. 

Högt i bergen i Centralasien lever snöleoparden (Panthera uncia), en av världens mest gåtfulla kattdjur. Den finns i tolv olika länder i Asien, i några av vår planets mest avlägsna och ogästvänliga livsmiljöer.

Snöleoparden, som är en flagskeppsart för Asiens bergskedjor, hotas av utrotning. 

Trots att den är skyddad enligt lag i alla tolv länderna minskar antalet i stora delar av dess utbredningsområde. I dagsläget finns mellan 3 500-7 000 snöleoparder kvar i det vilda. Den är listad som hotad enligt den internationella naturvårdsunionen, IUCN.  

Forskning kring snöleoparder har genom tiden varit knapphändig, vilket har gjort att det saknats mycket av den grundläggande kunskapen om artens ekologi och tillförlitliga populationsuppskattningar. För att öka kunskapen om arten startades därför 2008 en unik långtidsstudie som är belägen i Mongoliska Gobiöknen och drivs av Snow Leopard Trust. Studien kommer att fortgå under fera år och består av tre olika verksamheter; forskning, utvecklande av bevarandearbete och utbildning. Nordens Ark är en del i detta arbete. Vi har bekostat GPS-halsband som används för att kunna se snöleopardens rörelsemönster, vad de äter, hur de sprider sig och mycket mer. Vi är även med och finansierar forskare som arbetar med studien. 

Vi samarbetar också med Snow Leopard Enterprise och säljer handvävda ullprodukter från Mongoliet i vår butik. Pengarna från dessa produkter går direkt tillbaka till lokalbefolkningen i Mongoliet och till bevarandet av snöleoparden i det vilda.

Svenska PostkodLotteriet stödjer Nordens Arks arbete med snöleoparder i fält.