Anmälan för utställare

Välkommen som utställare på Nordens Arks höstmarknad, lördagen den 10 september 2022.

Innan du bokar din plats vill vi uppmärksamma dig på att minimera plastprodukter. Ditt utbud ska gå i linje med vår miljöpolicy och vi förbehåller oss rätten att tacka nej om kraven inte uppfylls.

Anmälan senast 30/8!

Välj det bords- /platsalternativ du vill boka.


Beskriv vad du kommer att erbjuda besökarna.
Fyll i om det är något annat som är bra för oss att veta.


Med reservation för ändringar vid nya rekommendationer gällande Covid-19.