Vandra på vår Ekoparksled

Välkomna att vandra i ett av Nordens Ark största bevarandeprojekt på hemmaplan, Ekoparksleden som är cirka 4,5 kilometer. I Ekoparken arbetar vi med att öka den biologiska mångfalden genom att återskapa landskapet till hur det såg ut under 1700-talet och 1800-talet.

Längs leden får du ett smakprov på regionens variationsrika natur, från exponerade hällmarker och rika blomsterängar till lummiga bäckdalar. Informationsstolpar berättar om områdets natur och kultur. Korta avstickare från leden finns till utsiktsplats Varpet och fornminnen som Åbyhällen, Glose altare och Nycanderska gravplatsen. Här kan du läsa mer om Ekoparken och dess sevärdheter.

Det är gratis att vandra i Ekoparken men ett vandringspaket med boende och mat finns att boka. 

Kom ihåg att respektera allemansrätten. Delar av leden går genom beteshagar, vänligen håll hunden kopplad.

Ekoparksleden

Här kan du ladda ner en utskriftsbar pdf med ledbeskrivning, kartor och sevärdheter, Ekoparksleden. Kartor kan du också hämta i receptionen på Nordens Ark.

Förslag på andra vandringsleder

Soteleden går i flera slingor över markerna med Nordens Ark som start- och slutpunkt. Nordens Ark är lämpligt som utgångspunkt för fortsatt vandring mot Bovallstrand, Hunnebostrand och vidare till Ramsvikslandet. Kuststigen kopplar på strax norr om Nordens Ark. Ladda ner vår utskriftsbara pdf  för karta och ledbeskrivning.