Bevarande av asiatisk storhuvudsköldpadda

Storhuvudsköldpaddan har ett brett utbredningsområde från bergen i Myanmar, genom norra Thailand, Laos, Vietnam, till södra Kina och nordöstra Kambodja. Från att tidigare ha varit vanligt förekommande i nästan sitt utbredningsområde är den asiatiska storhuvudsköldpaddan numera sällsynt. Populationen beräknas ha minskat med över 90% under de senaste 90 åren och är idag klassad som Akut hotad (CR) på den internationella rödlistan.

Den främsta orsaken bakom den kraftiga minskningen är mänsklig aktivitet, främst genom illegal handel. Storhuvudsköldpaddor fångas in och säljs som mat, men arten är även mycket populär på den exotiska husdjursmarknaden på grund av sitt speciella utseende. De senaste åren har man sett en markant ökning i efterfrågan på storhuvudsköldpadda, vilket har lett till att alltfler individer plockas från det vilda.


Storhuvade sköldpaddor som beslagtagits inom den illegala handen. Foto: Pmec Soc Son Rescue

Vad vi gör på Nordens Ark

På Nordens Ark byggs Sköldpaddsarken, som kommer att vara en fristad för några av världens hotade sköldpaddsarter, däribland storhuvudsköldpaddan. I Sköldpaddsarken kommer vi arbeta för att skapa långsiktigt hållbara räddningspopulationer för de arter vi håller. Nordens Ark är idag en av få parker i Europa som håller storhuvudsköldpadda, något vi hoppas kunna ändra på. Vi vill få fler parker att engagera sig i artens bevarande i det vilda genom att bidra till räddningspopulationen.

Nordens Ark har även varit engagerad i ett bevarandeprojekt för storhuvudsköldpadda i Vietnam. I det banbrytande projektet samarbetade vi med lokala aktörer i Vietnam för att se till att storhuvudsköldpaddor som räddats från den illegala handeln kan släppas ut i naturen igen. Projektet kunde under 2020 släppa ut totalt 100 storhuvudsköldpaddor i skyddade områden i norra Vietnam. De utsläppta sköldpaddorna försågs med GPS-sändare för att kunna följa deras rörelsemönster och beteende efter utsläppet. Förutom att återintroducera konfiskerade storhuvudsköldpaddor till det vilda, jobbar projektet även med att utveckla metoder och protokoll för hälsokontroll och rehabilitering, samt öka kunskap och förståelse bland lokalbefolkning för artens betydelse i naturen.


Storhuvade sköldpaddor redo att släppas ut i frihet. Foto: Pmec Soc Son Rescue


Aktuellt i projektet

Projektet i Vietnam är avslutat. Läs mer om det här eller se filmen nedan.


I samarbete med

Asian turtle program, Zoological Society of London (ZSL), Paignton Zoo, the Centre for Natural Resources and Environmental Studies (CRES), Foundation Segre och Svenska Postkodlotteriet