Bevarandekampanjer

Nordens Ark deltar i bevarandekampanjer som EAZA (European Association of Zoos and Aquaria) driver för att öka medvetenheten och engagemanget kring arter som är hotade.

Läs mer om det olika kampanjerna nedan.

 

  Silent forest 

Hjälp oss bryta tystnaden - en kamp för Asiens sångfåglar

 

Let it grow

Vi kan alla hjälpa till att bevara den biologiska mångfalden - hur kan du hjälpa de fantastiska arterna du har i din närhet.