Biforskning på Nordens Ark

BIstånd till nordiska bin – unik resurs för framtidens ekosystemtjänster
Avslutat projekt

Bin utför kritiskt viktiga ekosystemtjänster, framförallt pollination av både vilda växter och nyttoväxter. Det ekonomiska värdet av detta är enormt. Hos honungsbi varierar de olika arterna och underarterna i sina egenskaper vad gäller födosök och pollinationseffektivitet. Det finns bevis på att de har utvecklat lokala anpassningar till miljö och klimat men det mesta av den kunskapen vilar på anekdotisk grund och är i stort behov av vetenskaplig underbyggnad.

Som ett led i att skapa en vetenskaplig grund startades INTERREG-projektet BIstånd till nordiska bin- unik resurs för framtidens ekosystemtjänster, med Nordens Ark som svensk projektägare och Norges Birøktelag som norsk projektägare. INTERREG är ett EU-initiativ som skall främja samarbete över nationsgränserna. Samarbetspartners i projektet är Projekt Nordbi, Högskolan i SkövdeUmeå Universitet och Göteborgs Universitet. Finansieringen sker genom 50 procent INTERREG-finansiering och 50 procent medfinansiering av projektdeltagarna.

I detta gränsöverskridande projekt mellan Norge och Sverige jämfördes 4 olika biunderarters egenskaper på ett objektivt sätt, däribland det hotade ursprungliga nordiska biet, Apis mellifera mellifera. Dessutom spreds information och kunskap om bin samt om biodling och bins viktiga roll som pollinatörer i naturen.

Under projektets gång undersöktes egenskaper så som:

  • skillnader mellan underarter gällande när på säsongen de flyger och om väder och temperatur påverkar detta
  • livslängd hos arbetsbin
  • foderhushållning genom vägning av kupor
  • artbestämning av vilka blommor bina samlar pollen ifrån. Detta gjordes genom särskilda pollenfällor som fästs vid flustret (kupans ingång) och som skrapar pollen av binas ben. Pollenet kunde sedan bestämmas till art under mikroskop
  • resistens mot olika sjukdomar

I projektet sattes 5 bigårdar upp. Två på västkusten i Sverige; Nordens Ark och Uddevalla.  En i Juoksengi i Norrbotten samt två bigårdar i södra Norge, en i Hedmark och en i Østfold. I varje bigård ställdes fyra kupor per ras upp under 2019 och följdes noggrant under åren 2020 och 2021. I Sverige följde vi tre biunderarter (Apis mellifera mellifera, A. m. carnica, A. m. ligustica) och hybridbiet Buckfast. I Norge studerades två underarter och en hybrid (Apis mellifera mellifera, A. m. carnica och Buckfastbiet).

Vid frågor om projektet, kontakta:
Mats Niklasson, Nordens Ark [email protected]
Luis Cadahía-Lorenzo, Norges Birøkterlag ([email protected]


Publikationer

* "Lägesrapport inom INTERREG-projektet: BIstånd till nordiska bin" NordBi aktuellt nr 2 2019
* Winter weight loss of different subspecies of honey bee Apis mellifera colonies (Linnaeus,1758) in southwestern Sweden
* "Nordiskt honungsbi studeras av Nordens Ark", Yrfän nr 3 2019

Sponsorer

* Biredskapsleverantör Holtermann: utrustning för biskötsel.
* M Kärcher, Österrike: Bidrottningar A. m. carnica 
* Tossene Byggservice: Kupställningar för hela projektet.