OBS! Viktig information för dig som besökare, klicka här >

Kycklinggroda

Kycklinggrodan är en av världens största grodor som idag endast återfinns på öarna Montserrat och Dominika i Karibien. Arten har haft det extremt tufft i det vilda då hoten bara avlöst varandra. Först försvann dess livsmiljö, den jagades för matkonsumtion och sedan planterades arter in som påverkade kycklinggrodan negativt. Det som slutligen har drivit arten till randen av utrotning är införandet av chytridiomykos, en svampinfektion som drabbar groddjurens hud och har ofta dödlig utgång.

För att bevara arten startades en räddningsaktion där man började bygga upp en säkerhetspopulation i djurparker runt om i Europa. Nordens Ark samarbetar med Chester ZooDurrell Wildlife Conservation Trust, Paignton Zoo och Zoological Society of London och är en del av Mountain Chicken Recovery Programme, som är ett samarbete mellan europeiska bevarandeorganisationer och regeringarna på Montserrat och Dominica.

När chytridiomykos hittades på Montserrat i februari 2009, gjordes ett räddningsuppdrag för att fånga in 50 av de sista kycklinggrodorna på ön och flytta dessa till djurparker i Europa. Syftet med projektet är att hålla en population av kycklinggrodor i biosäkraanläggningar och producera ungar för att i framtiden kunna återinplantera dem i lämpliga områden på Montserrat och Dominika. Nordens Arks långa erfarenhet av att hålla, fortplanta och plantera ut groddjur gjorde att vi blev tillfrågade att delta i bevarandearbetet. Under 2015 färdigställdes därför en avelsanläggning på Nordens Ark. Där hålls idag en avelsgrupp av kycklinggrodan under biosäkraförhållanden. Grodorna lever i stora terrarium där såväl inredning, belysning och temperatur regleras för att efterlikna förhållandena i artens naturliga livsmiljö över dygnet och året. Att sköta grodor under biosäkraförhållanden innebär bland annat att djurskötarna måste göra kläd- och skoombyten för att utföra skötseln och följa strikta smittskyddsregler vilket medför att anläggningen inte är öppen för allmänheten.

Avelsprogrammet har under de senaste åren haft problem med reproduktionen då få avkommor har producerats därför kommer fokus under kommande år ligga på att utveckla effektiva uppfödningsmetoder för att producera så många ungar som möjlig samt undersöka om det är möjligt att återetablera arten trots förekomsten av svampsjukdomen chytridiomykosis.

Projektet försöker bland annat undersöka hur man ska kunna återetablera arten och vilka restaureringar som krävs för att detta ska bli möjligt. Målet är att få tillbaka arten inom dess forna utbredningsområde och att det i framtiden ska finnas en livskraftig population av kycklinggrodan i det vilda.

I samarbete med

Chester Zoo, Durrell Wildlife Conservation Trust, Paigton Zoo, Zoological Society of London och Svenska Postkodlotteriet.