OBS! Viktig information för dig som besökare, klicka här >

Mnemosynefjäril

Den här dagfjärilen är bara en i raden av fjärilar som drastiskt minskat i landets kulturlandskap under de senaste 50-70 åren. Fjärilar är generellt mycket bra som indikatorer på förändringar i landskapet då de har en snabb utveckling och kan få stor avkomma. Därför kan de snabbt svara på positiva eller negativa förändringar i sin livsmiljö.

Mnemosynefjärilen är som många fjärilar och andra insekter specialiserad vad gäller födan. Den lilla larven kan endast föda sig på nunneört, Corydalis-arter, en blomma som tillhör den tidiga vårfloran och hittas i ungefär samma miljö som blåsippor, d.v.s. skogsbryn och ljusa ädellövskogar. Nunneörten är inte speciellt ovanlig men tillsammans med de vuxna fjärilarnas krav på nektarrika blommor så är numera utbredningen inskränkt till tre vitt spridda områden i landet; Ronnebytrakten i Blekinge, Roslagen i Uppland samt utanför Sundsvall.

Nordens Ark fick 2015 uppdraget av Länsstyrelsen i Blekinge om att starta ett uppfödningsarbete för den snabbt minskade populationen i Ronneby. För att komma igång med projektet hämtades ett trettiotal ägg från en lokal entomolog involverad i bevarandet på plats. På Nordens Ark sker uppfödningen i ett special byggt fjärilsväxthus.

Restaureringsarbete har inletts på flera platser i Blekinge men de vilda mnemosynefjärilarna fortsätter tyvärr att minska. Då arten är kritiskt hotad hoppas vi få fram många individer för utplantering de kommande åren.

I samarbete med

Länsstyrelsen i Blekinge