OBS! Viktig information för dig som besökare, med anledning av covid-19. Klicka här >

Bevarande av Pallaskatt

Bland bergen och gräsmarkerna i Centralasien lever den hemlighetsfulla och anonyma pallaskatten, Otocolobus manul. Arten lever från Iran i väst till Kina och Mongoliet i öst men dess faktiska förekomst inom utbredningsområdet är till stora delar okänd.

Pallaskatten hotas av att dess livsmiljöer förstörs, de fastnar också i fällor som är avsedda för andra arter och deras naturliga bytesdjur som gnagare och pipharar förgiftas. Pallaskatten är ett av världens minst studerade kattdjur och bristen på kunskap är något som begränsar utvecklingen av riktade bevarandeåtgärder för arten.

För att förbättra vår förståelse för arten och samtidigt förbättra de globala bevarandeåtgärderna etablerades Pallas’s cat International Conservation Alliance(PICA). PICA är ett internationellt samarbete mellan Nordens Ark, Royal Zoological Society of Scotland, Snow Leopard Trust och Fondation Segré.

Även om antalet fältstudier för pallaskatten har ökat under de senaste åren så är vi fortfarande i en position där vi vet väldigt lite om artens ekologi, dess beteende och i vissa områden även dess sanna utbredning.  PICA har därför skapat fyra viktiga fokusområden så att riktade åtgärder kan ske över flera fronter.

  • Vi jobbar med att öka kunskapen om artens utbredningsområde och förbättra inventeringsmetoder.
  • Vi vill öka kunskapen om artens grundläggande ekologi för att kunna skapa riktade bevarandeplaner.
  • Vi vill öka medvetenheten för pallaskatten och dess bytesdjur både lokalt och globalt genom kommunikations- och utbildningsinitiativ.
  • Samt att vi vill utforma strategier för en global åtgärdsplan för arten.

Ett viktigt inslag i alla bevarandeprojekt är utbildning och information. Om människor inte känner till den art som vi vill bevara så är det osannolikt att de kommer visa intresse eller stöd för bevarandeprojektet. Detta är givetvis extra viktigt i områden där lokalbefolkningen direkt påverkas, både negativt och positivt, av den art vi jobbar med. PICA jobbar på flera fronter med att sprida information om pallaskatten. Fokus ligger på att sprida kunskap inom utbredningsländerna men även till djurparker runt om i världen. Vi har bland annat utvecklat ett standardiserat utbildningsmaterial, översatt till flera språk, som kan användas i flera olika länder samt producerat en barnbok tillsammans med United For Literacy och IUCN Cat Specialist Group.

Affisch

Fickguide

Folder

Barnbok - Little Ghost Cat

I samarbete med

Fondation Segré, Snow Leopard Trust och Royal Zoological Society of Scotland.