OBS! Viktig information för dig som besökare, med anledning av covid-19. Klicka här >

Bevarande av Röd panda

Östra Himalaya anses vara ett av jordens artrikaste områden. Där finns en stor variation av flora och fauna, bland annat omkring 10 000 olika kärlväxter, 300 olika däggdjur och runt 1000 fågelarter varav ett stort antal är globalt hotade. Den röda pandan är ett litet rovdjur som lever högt upp i Östra Himalayas bergsskogar. Arten förekommer i begränsade områden i fem olika länder (Kina, Burma, Indien, Bhutan och Nepal) och är en flagskeppsart för regionen. Som så många andra arter i området så är den röda pandan listad som starkt hotad av den internationella naturvårdsunionen och det kan finnas så få som 2500 individer kvar i det vilda.

Nordens Ark samarbetar med organisationen Red Panda Network för att bevara den röda pandan och de artrika bergsskogarna i Nepal.

Hotbilden mot området och de arter som lever där är oerhört komplex där skogsskövling, miljöförstöring, illegal jakt och handel med utrotningshotade djur alla spelar in. I Himalaya bor även omkring 200 miljoner människor och fattigdomen är utbredd. Människorna i området använder dagligen skog och mark för sin försörjning och deras liv är sammankopplad med omgivande miljön vilket gör dem särskilt sårbara för miljöförstöring. 

Red Panda Network är en organisation som arbetar med att bevara den röda pandan och deras livsmiljöer genom utbildning och lokal förankring. Organisationen har bland annat etablerat världens första reservat för skydd av den röda pandan. Allt arbete i Nepal utförts av eller i nära samarbete med lokalbefolkning. Fokusområden för arbetet är forskning och övervakning av den vilda röda panda populationen, restaurering och skydd av artens livsmiljöer samt utbildning och hållbar utveckling för lokalsamhällena

Nordens Ark och Red Panda Network samarbetar kring två olika projekt i Nepal. Det ena projektet är baserat i Östra Nepal och fokuserar på byggnationen av ett Naturcenter. Ett naturcenter som kommer att fokusera på naturvård och hållbar utveckling, läs mer här. Det andra projektet pågår i Västra Nepal där fokus ligger på att utöka bevarande insatserna för den röda pandan till nya områden.  

I samarbete med

Red Panda Network