OBS! Viktig information för dig som besökare, med anledning av covid-19. Klicka här >

Bevarande av Saola

En av vår tids mest häpnadsväckande upptäckter skedde 1992 i Vietnams skogar då västvärlden fick vetskap om saolans (Pseudoryx nghetinhensis) existens. Saolan är ett stort hovdjur som väger mellan 80-100 kg. Arten är ensamlevande och lever i orörd, tät regnskog. Saolan är en endemisk art som återfinns i Annamitbergen på gränsen mellan Laos och Vietnam, ett område som har stor artrikedom men där många arter idag är kritiskt hotade.

Trots att det gått över 20 år sedan saolan upptäcktes så har fortfarande ingen forskare sett arten i det vilda. Några enstaka bilder finns, tagna med kamerafällor, men kunskapen om arten är väldigt liten. Det enda man egentligen kan konstatera är att den hotas av utrotning. I dagsläget tror man att det finns färre än 100 individer i det vilda och inga i djurpark.

Saolan hotas främst av den jakt som pågår i området där djur jagas med hjälp av snaror för att sedan säljs på den illegala marknaden. Det är inte saolan som man i första hand är ute efter men skogen är full av snaror som urskillningslöst dödar och där 1000-tals djur fastnar och dör årligen och däribland även saolan.

För att rädda saolan från utrotning skapades 2006 Saola Working Group (SWG) som har i uppgift att leda och koordinera bevarandearbetet. En viktig uppgift för SWG är att arbeta tillsammans med lokalbefolkningen för att skapa engagemang och att få bort snarorna och därmed den illegala jakten. En annan viktig del av arbetet är att etablera ett avelscenter för saola där Vietnam och Laos samarbetar för att rädda arten. Målet är att fånga in de individer man lyckats lokalisera och förhoppningsvis få dem att föröka sig. Det man vill är att bygga upp en säkerhetspopulation för att om möjligt bevara arten och i framtiden återinplantera individer i det vilda.

Nordens Ark har noga följt projektet och under 2018 bestämde vi oss för att stötta arbetet med att bevara saolan. En första åtgärd var då att ge ett finansiellt stöd på 5000 Euro till uppbyggnaden av avelscentret. Saolans framtid är oviss och de närmaste åren är mycket viktiga om denna vackra art ska överleva.