OBS! Viktig information för dig som besökare, med anledning av covid-19. Klicka här >

Bevarande av Sköldpaddor

Sköldpaddorna såg de stora dinosaurierna komma och gå men nu står de inför sin egen utrotning. Det hårda skalet som tidigare skyddat dem råder inte bot på människan framfart. Hoten är många och efterfrågan stor. Skogar och vattendrag har dammsugits i sökandet efter sköldpaddor att sälja som husdjur eller som delikatess på matbordet. Idag är sköldpaddor en av de djurgrupper som har flest hotade arter och nästan hälften av dem riskerar att försvinna inom kort om inget görs.

Nordens Ark arbetar för att göra skillnad för flera hotade sköldpaddsarter. Vi fokuserar vårt arbete på följande strategiska områden:

  • Att driva och medverka i avelsprogram för att i framtiden kunna återföra arter till det vilda
  • Att informera och engagera barn och vuxna i arbetet med att bevara sköldpaddor
  • Att bevara arter inom deras naturliga utbredningsområde

McCords ormhalssköldpadda (Chelodina mccordi) och vietnamesisk dammsköldpadda (Mauremys annamensis) är två arter som Nordens Ark engagera sig för. Båda arterna, den ena från Indonesien och den andra från Vietnam, är akut hotade och anses nästintill utrotade i naturen. Det finns dock hopp för framtiden då tillräckligt många individer fortfarande finns kvar i djurparker. Nordens Ark ansvarar för ett stort antal genetisk viktiga individer och för McCords ormhalssköldpaddan koordinerar Nordens Ark den europeiska stamboken. Som koordinator ansvarar vi för att säkerställa att det finns en genetiska sund population i djurparksvärlden om utplantering skulle bli aktuellt i framtiden.

Norden Ark deltar även i ett fältprojekt i Vietnam för att rehabilitera sköldpaddor som konfiskerats från den illegala handeln. Projektet vill säkerställa metoder så att rehabilitering och utsättning av sköldpaddor följer internationella naturvårdsunionens (IUCN) guidelines. Detta med avseende på exempelvis djurens ursprung, om djuren är bärare av sjukdomar samt uppföljning av utsläppta djur. Den art som vi kommer att fokusera på är storhuvudsköldpaddan (Platysternon megacephalum), en hotad art som lever i små skogsbäckar som rinner från bergen i länder som Kina, Vietnam, Thailand, Kambodja, Laos och Myanmar. Förhoppningen är att de metoder som tas fram av projektet även kan användas för att rehabilitera andra hotade sköldpaddsarter som också drabbas av den illegala handeln.

Tillsammans kan vi stoppa utrotningen av dessa urtidsdjur. Hjälp oss göra skillnad för världens sköldpaddor.

I samarbete med
Projektet kommer pågå i tre år och är ett samarbete mellan Nordens Ark, Zoological Society of London, Paignton Zoo, Asian Turtle Program, Indo Myanmar Conservation, Hanoi National University och Turtle Conservation Centre. Projektet stöds av Foundation Segre.