Snow Leopard Enterprise

Nordens Ark samarbetar med organisationen Snow Leopard Trust (SLT) som arbetar med att bevara snöleoparden i det vilda. Ett av deras mest framgångsrika bevarandeprogram heter Snow Leopard Enterprise (SLE) och de arbetar för att minska konflikten mellan människan och snöleoparden i Mongoliet, Kirgizistan och Pakistan. Det hårda och karga bergsklimatet är hårt mot såväl snöleoparder som mot människan och kampen om att överleva är svår. Programmet bygger därför på principen att för att kunna bevara snöleoparden måste man samtidigt förbättra livsvillkoren för lokalbefolkning. En stor del av de herdefamiljer som lever inom snöleopardens utbredningsområde lever under fattigdomsgränsen och är helt beroende av sina tamdjur för att överleva. Då snöleoparder ibland ger sig på tamdjur leder det oundvikligt till en konflikt mellan människa och snöleopard. En konflikt som alltför ofta slutar med att snöleoparden får sätta livet till.   

De herdefamiljer som lever inom snöleopardens utbredningsområden är väldigt beroende av sina getter och får då deras enda inkomstkälla oftast är försäljningen av råull. Denna råull säljs traditionellt vidare till ett väldigt lågt pris. Det SLT gör är att de erbjuder herdefamiljerna att öka sin inkomst genom att istället sälja handgjorda ullprodukter direkt till SLT och till ett högre pris än vad de skulle få på lokala marknader och andra försäljningsställen. För att kunna delta i programmet måste herdefamiljerna skriva på ett kontrakt. Kontraktet är individuellt för varje samhälle men vanligtvis ålägger sig deltagarna i programmet att inte skada eller döda snöleoparder eller deras främsta bytesdjur. I utbyte erbjuder SLT utbildning och utrustning så att deltagarna ska kunna omvandla deras råull till mer värdefulla produkter som sedan köps av SLT.

För att ge herdefamiljerna ytterligare ett incitament att hålla sin del av avtalet erbjuder SLT en bonus. Om ingen snöleopard eller deras bytesdjur har skadats eller dödats under året får alla deltagare en bonus. Om en tjuvjaktsincident skulle inträffa försvinner denna bonus för alla deltagare. Denna struktur medför att herdarna inte bara avhåller sig från att jaga själva utan skyddar även den lokala faunan från utomstående tjuvjägare. I dagsläget så hjälper projektet över 300 familjer i Mongoliet, Kirgizistan och Pakistan. Sedan programmet började 1997 har antalet snöleoparder som dödats inom verksamma SLE områden sjunkit till nästan noll samt att den genomsnittliga årsinkomsten för deltagare har ökat med 40 procent. Nordens Ark säljer dessa handgjorda produkter i vår butik och man kan även köpa dom via Snow Leopard Trust hemsida. Genom att köpa dessa produkter kan du vara med och bevara snöleoparden i det vilda och samtidigt hjälpa människorna i dessa länder till ett bättre liv.

Se videon som visar hur SLE programmet sköts, vilka problem som finns och hur det gynnar bevarandet av snöleoparden.