OBS! Information för dig som besökare om hur vi hanterar rådande situation kring Covid-19. Klicka här >

Tagga ett bi

Bin har använts för honungsframställning av människor i tusentals år, de är kritiskt viktiga för pollination av både vilda och odlade växter. Det ekonomiska värdet av deras samhällstjänster är enormt. Trots det saknas forskning och vetenskapligt grundad kunskap om bina och deras levnad.

På initiativ av Projekt Nordbi startade Nordens Ark, Norges Birøktelag och universitet och högskolor i Skövde, Göteborg och Umeå ett forskningssamarbete där vi på ett vetenskapligt och objektivt sätt vill jämföra det ursprungliga nordiska biet, Apis mellifera mellifera med tre andra vanliga underarter av tambiet under tre års tid på fem olika bigårdar runtom i Sverige och Norge.

Bin och andra pollinerande insekter försvinner idag i stor utsträckning pga användning av miljögifter, odlingslandskap med monokulturer och igenväxning. Genom detta forskningsprojekt kan vi få kunskap som hjälper oss att skydda såväl tama som vilda bin och bevara den viktiga men hotade biologiska mångfalden.

Men - vi behöver din hjälp! Till projektet behöver vi bland annat s.k. RFID-taggar, små chip som sätts på bina för att bland annat lära oss hur de rör sig. Vårt mål är att kunna förse omkring 5000 bin med RFID-taggar.


Vill du vara med och tagga ett bi? Läs mer och bidra till vårt projekt här