OBS! Viktig information för dig som besökare, med anledning av covid-19. Klicka här >

Den europeiska vildkatten i Skottland

Vildkatten (Felis silvestris silvestris) är ett av Storbritanniens mest hotade däggdjur och arten står på randen av utrotning i landet.  Arten var en gång vanlig i hela Storbritannien men idag finns endast ett hundratal individer kvar och alla finns i Skottland. Historiskt sett har vildkatterna hotats av förlust av livsmiljöer och förföljelse, idag hotas de främst av hybridisering med tamkatter och sjukdomar. Detta har lett till att den vilda populationen har minskat kraftigt.

Under 2019 slog IUCN Cat Specialist Group fast i en rapport att vildkattspopulationen i Skottland inte längre är livskraftig. Rapporten slog också fast att för att kunna rädda arten i det vilda måste man förstärka den återstående populationen genom att föda upp och släppa ut vildkatter.

För att återetablera den vilda populationen av vildkatter startade det europeiska samarbetsprojektet Saving Wildcats (#SWAforLife). Saving Wildcats mål är att förhindra utrotning av vildkatter i Skottland genom att föda upp och släppa ut arten i det vilda. För att kunna producera ett stort antal vildkatter för utsättning kommer ett avelscenter byggas i Skottland och drivas av Royal Zoological Society of Scotland. För att komplettera det skotska avelscentret och minska sårbarheten kommer även Nordens Ark att hålla ett flertal avelspar och producera ungar för utsättningsprojektet.

Att släppa ut arter i naturen är komplicerat och det finns inga garantier för framgång, men Saving Wildcats har samlat specialister från hela världen med unik kunskap och expertis för att ge vildkatterna den bästa chansen att överleva i Skottland. Förutom att jobba med utsättning av vildkatter kommer projektet även jobba för att minska hoten i det vilda genom att bland annat skapa tamkattfria zoner och på så sätt förhindra fortsatt hybridisering med tamkatter.

Projektet är möjligt tack vare finansiering från EU-LIFE.

 

Läs mer om projektet på https://savingwildcats.org.uk/

I samarbete med

Royal Zoological Society of Scotland, Scottish Natural Heritage, the Cairngorms National Park Authority, Forestry and Land Scotland och Junta De Andalucía