gotlandssnok kopiera.jpg
SVARTSNO.jpg
gotlandssnok kopiera.jpg

Gotlandssnok

Natrix natrix gotlandica

Gotlandssnoken är en lite mindre underart till den vanliga snoken. Upp till 40% av populationen är melanistisk (svart), ofta med små vita prickar spridda över kroppen. Övriga 60% är storfläckiga eller har breda tvärband längs kroppens sidor.


Längd: 60-80 cm

Nackfläckarna är ofta orange och flyter ibland ihop till ett nackband. Huvudet är kraftigt och täckt med stora plåtar. Pupillen är rund. Fjällen har en svag mittköl vilket ger ormen ett matt intryck.

Arten påträffas vanligen vid sjöar, dammar, åar, bäckar, moss- och myrmarker samt längs kusten. De vanligaste bytesdjuren är mindre vattensalamander, vanlig padda och mindre fiskar som den fångar i sötvatten eller ute i havet. I slutet av juni lägger honan 11 - 25 ägg i förmultnande vattenväxter längs sjöstränder eller längs kusten. Äggen kläcks i augusti - september.

Om man kommer för nära flyr gotlandssnoken snabbt. I trängda lägen uppvisar den ett klassiskt försvarsbeteende: den reser framkroppen, väser och gör utfall med stängd mun. En illaluktande vätska kan utsöndras från körtlar vid analöppningen. Den kan också välja att spela död.

Arten lever på Gotland inklusive Stora och Lilla Karlsö. Vanligast är den på Fårö, Sudret och i Östergarnområdet.