Milosgroda (00000003).jpg
Milosgroda (00000003).jpg

Milosgroda - Djur i parken

Rana ridibunda-komplexet

När Medelhavet en gång bildades skapades flera öar och ögrupper. Ön Milos där den här grodan lever ligger i Greklands övärld i ögruppen Cykladerna. Där lever grodan i vattensamlingar i branta bäckraviner. 


Längd: upp till 15 cm

I de centrala och östra delarna av Europa finns en grodart som kallas sjögroda. Det är en stor, vattenlevande groda som är nära släkt med den ätliga grodan i Sverige. Sjögrodan återfinns i ett stort utbrednings-område i Europa. Studier har visat att trots att grodorna är snarlika är de inte en och samma art som finns över hela området. Det har utvecklats små skillnader mellan populationerna av sjögroda och Milosgrodan är en av dem. Det som skiljer milosgrodan från andra sjögrodor är bland annat händer och fötter, som är helt svarta undertill.

Milosgrodan är idag starkt utrotningshotad då vattensamlingarna i bäckravinerna håller på att torka ut, till följd av flera års intensiv torka. Den population som Nordens Ark har är en reserv om arten skulle dö ut i frihet och är på så vis väldigt viktig och unik. Man arbetar med att beskriva milosgrodan och ge den ett vetenskapligt namn men än så länge finns inget sådant utan alla delpopulationer går fortfarande under namnet sjögroda eller Pelophylax ridibundus.

Arten lever isolerad på ön Milos i den grekiska övärlden.

Kunskapen om arten är ännu för liten för att officiellt ha tagits upp på IUCNs red list.