OBS! Viktig information för dig som besökare, med anledning av covid-19. Klicka här >

tomatgroda_20180119_EE-1-web.jpg
tomatgroda_20180119_EE-1-web.jpg

Tomatgroda

Dyscophus guineti

Tomatgrodan är mycket iögonfallande med sin röda färg. Könen har olika nyanser av rött, hanen är lite röd/gul på ryggen medan honan är röd/orange. Hur mycket färgerna skiljer mellan könen är väldigt individuellt.


Längd: Hanen runt 10 cm, honan runt 7 cm

Grodan kan vara tecknad med ett mörkt cirkelmönster i ett nätverk över kroppen. Buken är ljus. Tomatgrodan har två kanter eller veck på vardera sidan av kroppen. Dessa kan vara markerade med en svart linje. Huden är inte vårtig. Framfötterna saknar helt simhud medan bakfötterna har lite och dåligt utvecklad simhud.

Tomatgrodan lever på marken och trivs därför bäst om det inte är för kuperat. Grodan är skygg och gömmer sig om någon fara hotar. Tomatgrodan är huvudsakligen landlevande vilket är anledningen till att den nästan helt saknar simhud. Den trivs i urskogar med intilliggande sötvattendrag eller i sumpskogar. Fortplantningen sker i vattendrag som bör vara långsamma eller stillastående.

Idag finns tomatgrodan på Madagaskar. Eftersom den är skygg och kan vara svår att se i det vilda är man inte helt säker på hur stor populationen är.