OBS! Viktig information för dig som besökare, klicka här >

djurbilder1200x560skotskvildkatt.jpg
djurbilder1200x560skotskvildkatt.jpg

Skotsk vildkatt

Felis silvestris silvestris

Den skotska vildkatten är det sista vilda kattdjuret på de brittiska öarna, och kallas ofta för tigern från högländerna. Vildkatten är extremt skygg och syns sällan. 
Vildkatterna är gråbrunspräckliga med inslag av svarta streck. Svansen är kraftig med tydlig randning mot spetsen.

Vikt: 3 - 8 kg
Längd: 55 - 80 cm Mankhöjd: 35 cm

Den skotska vildkatten lever oftast i löv- eller blandskogar. Födan består till största delen av smågnagare men den anpassar sig efter tillgången på olika bytesdjur. Vildkatter försvarar sitt revir och jagar bort andra individer för att få ha maten ifred. De är mest aktiva nattetid. Det främsta hotet mot vildkatterna är att de korsar sig med tamkatter. Avkomman blir fertil och tamkattsgener sprids i vildkattpopulationen. Något som också gör dem mottagliga för tamkatternas sjukdomar. Exakt hur många ursprungliga skotska vildkatter som finns kvar idag är osäkert. Ett projekt har startats för att bevara arten i det vilda. 

Faddrar

Ancon AB Silver