OBS! Viktig information för dig som besökare, med anledning av covid-19. Klicka här >

djurbilder1200x560utter.jpg
djurbilder1200x560utter.jpg

Utter

Lutra lutra

Uttern är ett smidigt och långsmalt djur med korta ben, ett brett huvud och lång, muskulös svans. Pälsen är brun med ljusare partier på undersidan och en liten vitgrå haklapp. Med sin strömlinjeformade kropp och simhud mellan tårna tar den sig lätt fram genom vattnet för att fånga sin favoritföda, fisk.

Vikt: 4 - 10 kg
Längd: 50 - 100 cm

Uttern lever vid större vattendrag eller havet och är väl anpassad till denna miljö. Tack vare att näsborrarna sluts till när den dyker kan uttern simma under ytan i upp till fem minuter. Uttern är helt anpassad till ett liv i vatten.  Uttrar är mest aktiva på natten. De tillbringar stora delar av dagen i boet som de byggt vid vattendrag med god tillgång på fisk, grodor, insekter, fåglar och små däggdjur. De upprättar sina revir i ett område med skyddande växtlighet längs stranden och ostörda närområden där ungarna kan vara trygga. Boet är en håla i strandbrinken, ofta med ingång under vattnet.

Parningstiden inträffar vanligen någon gång på senvintern. Efter två månader föder honan två till fyra ungar som hon sedan lever med fram till nästa års kull.

På 1950-talet ökade halterna av PCB kraftigt i de svenska vattendragen. Detta drabbade många arter hårt, så även uttern. Särskilt illa var det för de svenska uttrarna under 70- och 80-talen. Innan arten fridlystes 1968 jagades den dessutom eftersom den konkurrerade med yrkesfiskarna om bytet. Detta bidrog också till minskningen. Idag hotas uttern främst av trafiken, miljögifter, regleringen av vattendrag samt mink- och bäver-fällor.

Uttern förekommer i större delen av Europa, norra Asien samt ett mindre område i nordvästra Afrika. I Sverige återfinns uttern i Norrland, stora delar av Svealand samt lokalt i Götaland.

Faddrar

Rodins Marin AB Brons
Brea Fisk (1) Brons
Henrik O Fiskeaffär Brons
Göteborgs-Posten Partner