banner varg
Vargar på Nordens Ark
banner varg

Varg

Canis Lupus

Vargar finns spridda över stora delar av världen och utseendet varierar mycket. Från helt vita polarvargar till Nordamerikas svarta skogsvargar. I Europa är vargens päls i huvudsak gråaktig, magen är blek eller ljust vit. Ryggen är oftast mörkare i nyans än svans, öron och nos. En hane väger mellan 20 - 60 kg och en hona mellan 18 - 55 kg.  De är mellan 90 - 150 cm långa och har en mankhöjd på 66 – 81 cm. 

Typiskt är de vita kinderna. Vargen är högbent, huvudet kraftigt och tassarna stora. Få hunddjur har så stora tassar som vargen. En vuxen hane har en spårstämpel på 10-12 cm exklusive klor. Svansen är proportionellt sett ganska kort och hålls vanligen hängande.

Vargen är ett socialt däggdjur som lever i flockar på åtta till tolv djur. En vargflock är starkt hierarkisk och styrs av ett alfapar. Ylande läten spelar stor roll för den sociala kontakten inom flocken, men även som kommunikation mellan olika flockar. Vargen har en stor anpassnings-förmåga och kan leva i vitt skilda miljöer bara tillgången på bytesdjur är tillräckligt stor. Parning sker i februari - mars och efter 63 dygn föds fem till sex valpar i en lya som honan grävt.

Födan består av hjortdjur, främst älg, samt ren och rådjur, men även hare, bäver och grävling kan förekomma. Vargen är en ren köttätare och en vuxen varg äter i snitt två kilo kött per dag. För matsmältningen skull kan den ibland äta gräs och bär. Vargen jagar och dödar ibland tamboskap men framför allt jaktbart vilt. Den kan därför uppfattats som konkurrent till människan. På 1800-talet var vargen spridd över hela Sverige. Idag är dess utbredningsområde starkt begränsat till följd av avskogning, människans utbredning och i viss mån jakt.

Vargen har ett mycket stort utbredningsområde. Den återfinns i Europa, Asien, Kanada och norra USA. I Europa är den vanligast i Östeuropa.

Faddrar

DataProtect Sverige AB Brons
Heimdal Security Guld