djurbilder1200x560blakraka.jpg
djurbilder1200x560blakraka.jpg

Blåkråka

Coracias garrulus

Blåkråkan är stor som en kaja, har korta fötter, med fotbenet kortare än mellantån, stort huvud och stor näbb med en hakformig nedböjning på spetsen. Blåkråkan är lätt att känna igen på sin spektakulära färgteckning. Fjäderdräkten är ljust grönblå, rödbrun och svart.

Vikt: 127 - 160 gram
Totalhöjd: 30 cm lång Vingspann: 55 cm

I flykten sticker de svarta vingfjädrarna fram i det starkt blåa. Den flyger snabbt och kraftfullt, en riktig luftakrobat. Under parningen kan den utföra rena konstflygningar med svävflykt, sick-sackflygningar eller de rollrörelser som gett fågeln dess engelska namn roller. Blåkråkan lever ensam större delen av året. Under kortare tider kan man se dem i par eller mindre flockar. Arten häckar i gamla ihåliga träd, helst ekar eller aspar där den lägger 4-6 vita ägg. Det är inte ovanligt att den övertar gamla hackspettbon.

I mitten av 1800-talet var blåkråkan en ganska vanlig häckfågel i södra Sverige, men redan i början av 1900-talet var den sällsynt. De sista paren häckade på Fårö 1967. Idag är arten en sällsynt gäst som man, om man har tur, kan få se även i Sverige. Även i Danmark och Tyskland har arten försvunnit som häckfågel. Liksom i Sverige beror det främst på förändringarna i jordbrukslandskapet som lett till att lämpliga häckningsplatser försvunnit. Att arten jagas på sina övervintringsplatser har också påverkat antalet fåglar.

Idag finns de största populationerna i Ryssland och Turkiet. Blåkråkan återfinns från Nordafrika, genom Europa ända till Sibirien.