Alpbock Jimmy Helgesson Nordens Ark
Alpbock Jimmy Helgesson Nordens Ark

Alpbock

Rosalia alpina

Albocken är en mycket vacker och iögonfallande skalbagge som tillhör familjen långhorningar. Arten har distinkta täckvingar med svarta fläckar och tvärband på blågrå bakgrund. Med en kroppslängd på 40 mm är den en av de större skalbaggarna i Europa.

Arten finns inte för visning i djurparken utan Nordens Ark arbetar enbart med uppfödning och återinplantering av denna art. 

Alpbocken lever i huvudsak i bokskogar i mellersta Europas bergstrakter och i länderna runt Medelhavet. I Sverige har den påträffats i de södra delarna, men det är osäkert huruvida arten någonsin har reproducerat sig i vårt land. 

Arten trivs i bokskog med solbelysta döda eller förmultnande träd. Som många andra arter som trivs i denna typ av miljö, är arten hotad på grund av bristen på gamla lövskogar.

 

Läs mer om vårt bevarandearbeteBli fodervärd