djurbilder1200x560fjällko.jpg
djurbilder1200x560fjällko.jpg

Fjällko

Både tjuren och kossan är kulliga, vilket innebär att de saknar horn. De har svankig rygg och förhållandevis långa ben. Fjällkon har oftast en vit grundfärg med svarta öron och mule. Röda, svarta eller grå prickar, fält eller helt färgade sidor förekommer liksom enfärgade vita eller mörka djur.


Mankhöjd: runt 120 cm

Faddrar

GB Grossisten Guld

I gamla tider släppte man ut korna i skogen på morgonen. På kvällen kom korna självmant tillbaka hem.

Fjällkon är en lantrasko som är något mindre än de flesta andra koraser. Mjölken är inte så riklig men å andra sidan desto fetare. Under 2 000 år har rasen formats av det jordbruk med skogsbete och fäbodbruk som bedrivits i norra Sverige. Det har utvecklat en stark, tålig och välanpassad ko som på morgonen släpps ut på bete och som sedan kommer hem igen när det är dags för mjölkning.

Under slutet av 1800-talet inriktades aveln mot vita individer utan horn. De visade sig dock att de hårda avelskraven ledde till att vissa tjurar föddes med endast en testikel, så kallad könsskörtelhypoplasin. Först när tjurar föddes helt utan testiklar togs problemet på allvar och kraven ändrades.

Fjällkon levde främst i norra Sverige där den troligen funnits sedan vikingatiden. Rasen är nära besläktad med den norska korasen sidet tröderfe och med nordfinsk boskap.