OBS! Information för dig som besökare om hur vi hanterar rådande situation kring Covid-19. Klicka här >

IMG_9018.jpg
IMG_9018.jpg

Lappget

Lappgeten är något mindre än vanliga getter, robust och med kortare ben. Huvudet är lite kortare och bredare. Alla lappgetterna har horn. Lappgeten är oftast helt vit, men svarta, svartbrokiga eller delvis svarta eller grå djur förekommer ibland.

På somrarna vandrade lappgetterna med samerna och deras renar på bete. På vintrarna hölls de uppstallade i ladugårdar i väntan på nästa sommars betesvandring.

Vikt: bock 35 – 70 kg, get 22 – 50 kg
Mankhöjd: ca 70 cm

Lappgetter härstammar från de getter som samerna tog med sig på sommarbete för mjölkens skull. Man mjölkade i viss mån även renarna, men eftersom getter gav betydligt mer mjölk var det praktiskt att ha med några på betena. Getterna var duktiga på att ta sig fram i fjällen, och sprang självständigt under dagarna. På nätterna hölls de i speciella getkåtor gjorda av torv där de kunde komma undan myggen. Skinnen från getterna användes till förvaringssäckar, mössor och pälsar och hornen till att förvara krut.

Rasen tillhör gruppen allmogegetter. Man skiljer på tre raser inom allmogegetterna; jämtget, lappget och sydsvensk göingeget.

Lappgeten är något mindre än vanliga getter, robusta och med kortare ben. Huvudet är lite kortare och bredare.

Lappgeten återupptäcktes 2001 i Fatmomakke i samband med att en besättning skulle skickas till slakt. Ytterligare ett par getter hittades några år senare i Vilhelmina. Alla dagens lappgetter är avkommor till djuren från de här två besättningarna.

Faddrar

L Simberg Brons