OBS! Viktig information för dig som besökare, med anledning av covid-19. Klicka här >

Projekt för djurvälfärd

Nordens Ark och Hencol AB utvecklar obemannad djurvägning för djurhälsa

Att kontinuerligt säkerställa bästa djurhälsa för djurparksdjur och gamla lantraser som inte lever i sin ursprungliga miljö och inte alltid kan utfodras med sitt ursprungliga foder kan vara en utmaning. Foderstaten kan inte anpassas perfekt till varje art om man inte kontinuerligt kan observera och mäta effekterna. Undersökningar och vägning av skygga djur kräver också att dessa först måste bedövas vilket är arbetsamt och kostsamt för djurparken och negativt för djuren. Därför söver man djur i djurparker endast vid livsnödvändiga och akuta åtgärder och inte för vägning.


Digital teknik hjälper till att upptäcka hälsoförändringar i tid

Teknikföretaget Hencol AB, i närbelägna Grebbestad i Bohuslän, har sedan flera år utvecklat metoder för obemannad vägning av nötkreatur inom lantbruket i vågstationer med hjälp av elektronisk märkning. Man har utvecklat ett system för att kunna detektera små vikt- och tillväxtskillnader som t ex orsakas av sjukdom eller ohälsa. Man arbetar också med att komplettera vågstationer med andra sensorer för att tidigt kunna upptäcka begynnande infektionssjukdomar för en bättre djurhälsa. Användaren får information om sina djur direkt i mobilen, i en padda eller i datorn.

Vi startar nu ett projekt för Precisionsvägning för djurvälfärd inom lantbruk och djurpark där Nordens Ark och Hencol AB tillsammans utvecklar och demonstrerar djurhälsofunktioner från obemannad precisionsvägning av både lantbruksdjur och djurparksdjur. Projektet stöds finansiellt av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Målsättningen är dels att demonstrera för besökare och intresserade hur digital teknik kan användas för att utveckla djurvälfärd, dels att ta fram metoder som bidrar till en bättre djurvälfärd som kontinuerligt hittar indikationer och meddelar automatiskt så att skötselåtgärder kan sättas in så tidigt som möjligt. 


Vågstationer demonstreras i parken

Under 2020 har vågstationer för det hotade tadzjikiska stäppfåret, kor och får av lantras att tagits i drift på Nordens Ark. Flera av dessa stationer är synliga för besökare med information både i text och vid särskilda visningar. Projektet kommer också att demonstreras på mässor och event på Nordens Ark och i södra Sverige under 2020 och 2021. Erfarenheterna från projektet kommer att bidra till ett fortsatt förbättrat uppfödnings- och bevarandearbete med de hotade arterna och lantraserna.

 

Vi kommer att fortlöpande uppdatera information om projektet. Senare kommer en länk till projektets egen hemsida.