Just nu har vi ett spännande ombyggnadsprojekt i den bortre delen av parken. Läs mer

Projekt för djurvälfärd

Nordens Ark och Hencol AB utvecklar obemannad djurvägning för djurhälsa

Att kontinuerligt säkerställa bästa djurhälsa för djurparksdjur och gamla lantraser som inte lever i sin ursprungliga miljö och inte alltid kan utfodras med sitt ursprungliga foder kan vara en utmaning. Foderstaten kan inte anpassas perfekt till varje art, om man inte kontinuerligt kan observera och mäta effekterna. Undersökningar och vägning av skygga djur kräver också att dessa först måste bedövas, vilket är arbetsamt och kostsamt för djurparken och negativt för djuren. Därför söver man djur i djurparker endast vid livsnödvändiga och akuta åtgärder och inte för vägning.


För att få fåren att gå upp på vågen, har vi satt vågen precis vid deras vattenkopp.


Digital teknik hjälper till att upptäcka hälsoförändringar i tid

Teknikföretaget Hencol AB har sedan flera år utvecklat metoder för obemannad vägning av nötkreatur inom lantbruket i vågstationer med hjälp av elektronisk märkning. Man har utvecklat ett system för att kunna detektera små vikt- och tillväxtskillnader som t ex orsakas av sjukdom eller ohälsa. Man arbetar också med att komplettera vågstationer med andra sensorer för att tidigt kunna upptäcka begynnande infektionssjukdomar för en bättre djurhälsa. Användaren får information om sina djur direkt i mobilen, i en padda eller i datorn.


Varje individ har ett elektroniskt öronmärke som läses av en antenn vid vågen.

Tillsammans med Hencol driver Nordens Ark ett projekt för Precisionsvägning för djurvälfärd inom lantbruk och djurpark där vi tillsammans utvecklar och demonstrerar djurhälsofunktioner från obemannad precisionsvägning av både lantbruksdjur och djurparksdjur. Projektet stöds finansiellt av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Målsättningen är dels att demonstrera för besökare och intresserade hur digital teknik kan användas för att utveckla djurvälfärd, dels att ta fram metoder som bidrar till en bättre djurvälfärd som kontinuerligt hittar indikationer och meddelar automatiskt så att skötselåtgärder kan sättas in så tidigt som möjligt.

Vågstationer demonstreras i parken
Sedan 2020 har automatiska vågstationer använts hos det hotade tadzjikiska stäppfåren, samt hos kor och får av olika lantraser, i stallen men även ute på bete på Nordens Ark. Flera av dessa stationer är synliga för besökare med information både i text och vid särskilda visningar.


Vågarna placeras så att djuren måste passeras dem när de ska byta hage eller fålla.

Då får är ett djurslag där obemannad vägning aldrig tidigare använts, har en hel del arbete lagts ned på specialutformning och placering av vågstationerna samt intrimning av vägningsparametrar som till stor del skiljer sig från de för nötdjur. Men med tamfår som modellart och testart kan tekniken även anpassas för de vilda fårarterna, som är betydligt skyggare. De mätvärden vi får hos stäppfåren via den vågstation som är monterad i deras hägn i parken, är oerhört viktiga för att kalibrera programmet i rätt riktning.

Projektet har även demonstrerats på mässor och event på Nordens Ark och i södra Sverige under 2021 och 2022. Erfarenheterna från projektet kommer att bidra till ett fortsatt förbättrat uppfödnings- och bevarandearbete med de hotade vilda arterna och lantraserna.