OBS! Viktig information för dig som besökare, med anledning av covid-19. Klicka här >

djurbilder1200x560sandödla.jpg
djurbilder1200x560sandödla.jpg

Sandödla

Lacerta agilis

Sandödlan hotas av många fåglar, däggdjur, tamkatter och ormar. Om den känner sig hotad kan den släppa svansen. Eftersom svansen rör sig ett tag till kan den locka till sig fienden och ödlan hinner undan. Svansen växer ut igen.

Svansen utgör halva den totala längden som är 20 cm. Den är kraftigt byggd och längst ryggen löper ett mörkt band eller rader av fläckar med en ljus, ibland avbruten ryggradslinje. Längst sidorna finns mörka fläckar med ljus mitt, s.k. ögonfläckar. Färgen är gråbrun eller grön och under parningstiden på våren utvecklar hanen stark lysande gröna sidor. Hanens buk är ljusgrön medan honans är mer vitaktig.

Arten lever i små kolonier på torrmarker med busk- och örtvegetation och öppna ytor där de solar. Honan lägger 5-12 mjukskaliga, avlånga ägg i sand, myrstackar eller under mossa. Äggen kläcks efter 70 - 80 dygn. Födan består främst av ryggradslösa djur som gräshoppor, skalbaggar, fjärilslarver och spindlar.

I Sverige påträffas sandödlan från Skåne i söder till Dalarna och trakten av Gävle i norr.