OBS! Viktig information för dig som besökare, med anledning av covid-19. Klicka här >

Nytt år - förnya ditt medlemskap i Nordens Arks Vänner

2015 är nu här och det innebär ett nytt medlemsår för Nordens Arks Vänner (NAV). 2014 slog NAV rekord med antalet medlemmar, och vi hoppas på att kunna göra det återigen.

Under förra året registrerades det 8 744 medlemar, vilket är rekord.

- Vi är jätteglada för att så många vill stödja oss, tack alla som valt att bli medlemmar, säger Sonia Lundin, ordförande i NAV och fortsätter.
- Nu hoppas vi att flera av medlemmarna stannar med oss även under 2015.

Som medlem i NAV får du fri entré till parken under 2015, delta i föreningens aktiviteter, information om Nordens Arks viktiga arbete i medlemstidningen Arket och via nyhetsbrev.  Dessutom får du rabatt på Nordens Arks hotell och butik.

Vi vill påminna våra existerande medlemar att förnya sitt medlemskap och er som ännu inte är medlemmar att teckna medlemskap. Detta görs enkelt i entrén på Nordens Ark, via föreningens BankGiro 5101 – 8422 eller PlusGiro 79 86 25 - 0. 
Vid inbetalning via internet och inbetalningsavi uppge namn, adress och e-post.

Det finns olika former av medlemskap

Stödjande medlemskap (utan entré) 
300 kr för vuxen

Stödjande medlemskap inklusive entré till Nordens Ark
200 kr för barn & ungdom (0-14 år), Lilla Vänklubben 
450 kr för enskild vuxen                                 
800 kr för två vuxna på samma adress                                     
900 kr för familj  (två vuxna med egna barn 5-17 år)

NAV bildades 1989 och är en ideell fristående medlemsförening i syfte att stödja Nordens Arks arbete med att rädda och bevara hotade arter. NAV har genom åren bidragit med hela 25 miljoner kronor till Nordens Arks verksamhet. Detta tack vara våra medlemar, ert val att stödja verksamheten på Nordens Ark har stor betydelse för det viktiga arbeta som bedrivs.