Nordens Arks årsredovisningar

Här kan du ladda ner en digital version av Stiftelsen Nordens Arks årsredovisning. Den finns både på svenska och engelska. I årsredovisningen finner du information om stiftelsens verksamhet samt ekonomiska resultat för det aktuella året. 

2018

Effektrapport 

Årsredovisning 

2017

Årsredovisning 2017 svensk version

Årsredovisning 2017 engelsk version