Nordens Arks ledningsgrupp består av

Mats Höggren - Vd

Biolog/doktor i genetik (PhD), styrelseledamot i EAZA.
Anställd sedan 2015.

Linnéa Johansson - Vice vd

Nanaturbruksgymnasium med jordbruksinriktning. Började som djurvårdare, därefter förman och driftschef på Nordens Ark.
Anställd sedan 1999.

Mats Niklasson - Vetenskaplig ledare

Jägmästare, SkogDoktor (PhD) och docent i vegetationsekologi (SLU, Alnarp).
Anställd sedan 2011.

Ewa Wikberg - Zoologisk chef

Djurvårdarutbildning i Lycksele & biologiutbildning samt organisation och arbetspsykologi. 
Anställd sedan 1990.

Jenny Loberg - Pedagogisk ledare

Biologutbildning och doktorsexamen i etologi, har tidigare arbetat/arbetar fortfarande vid SLU i Skara som lärare och forskare inom etologi.
Anställd sedan 2014

Linda Gadd - HR & Personal

Anställd sedan 2017. 

Therese Patriksson - Kommunikation- och marknadsansvarig

Strategisk kommunikation utbildning.
Anställd sedan 2006.