Nordens Arks medlemskap

Nordens Ark är medlem i flera olika internationella och nationella organisationer. 

Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII

 

Stiftelsen Nordens Ark är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII, som verkar för etisk och professionell insamling. En av föreskrifterna är att kostnaderna för administration och insamling inte får överstiga 25 procent av de totala intäkterna. Nordens Ark följer deras kvalitetskod, se bilagor:

 Nationella och internationella medlemskap 

Svenska djurparksföreningen

 

 

European Association of Zoos and Aquaria

 

 

European Endangered Species Programme

 

Conservation Breeding Specialist Group

 

Species360 - Global information serving conservation

 

International Union for Conservation of Nature

 

World Association of Zoos and Aquariums

 

Snow Leopard Trust