Praktikplats

Nordens Ark är en mångfasetterad arbetsplats och tar emot praktikanter på alla våra olika arbetsområden. Du blir en del av arbetslaget på den avdelning du praktiserar för att utvecklas både inom yrket och yrkeslivet.

Bild

Vi tar emot praktikanter från gymnasiet och andra eftergymnasiala utbildningar inom många olika områden på Nordens Ark. Våra praktikanter deltar i arbetet allt ifrån några veckor till flera år, som våra lärlingar.

För att få praktik inom djurvård krävs att man läser en gymnasieutbildning med inriktning djurvård.