OBS! För information om hur vi hanterar rådande Covid-19 situation, klicka här >

Gåva Nordens Ark 30 år

Nordens Ark har arbetat för att rädda utrotningshotade djur i 30 år.

Arbetet är lika viktigt idag som när vi startade, många av världens djur hotas och dör ut i alarmerande takt. Mer än hälften av alla sköldpaddor är hotade, de finns bara drygt 50 amurleoparder kvar i det vilda och om våra insekter och pollinerare dör ut får det oanade konsekvenser även för oss människor. 

Skänk en gåva till djuren - 30 år och framåt

Men det finns hopp!

Tack vare ett långvarigt och idogt arbete är idag pilgrimsfalken räddad i vårt land. Genom åren har 214 falkungar fötts upp på Nordens Ark för att sedan släppas ut i det vilda, med fantastiskt resultat. Nordens Ark arbetar också globalt. Tillsammans med flera aktörer har vi sedan 2011 arbetet för att öka antalet amurtigrar i ryska Fjärran östern. Vårt arbete i fält har gett fantastiska resultat och idag finns 16 vuxna tigrar i området vilket är en tredubbling sedan starten.

Att rädda hotade djur kräver tid, tålamod och uppfinningsrikedom. Våra djurvårdare har utarbetat världsunika metoder för att föda upp fjärilar, skalbaggar och grodor som sedan sätts ut i det vilda.

Du kan också ge en fysisk i 30 års gåva, här är vår önskelista