OBS! Se mer information ang. våra öppettider i rådande Covid-19 situation. Mer info >

Skänk en gåva till hotade djur

Stora växtätare är lika viktiga för den biologiska mångfalden som de stora rovdjuren. Elefanter, noshörningar, bisonoxar, visenter och vildhästar är bara några exempel på stora växtätare som är akut hotade. Visenter och Przewalskis vildhästar har till och med varit utdöda i det vilda och finns idag kvar tack vare enorma insatser från ideella krafter och ett målmedvetet arbete. 

Det arbetet måste fortsätta

Den biologiska mångfalden är av avgörande betydelse för vår existens. Utan den kollapsar vår vardag och förutsättningen för liv på jorden. När de stora växtätarna får beta våra marker gynnas de minsta, ack så viktiga, aktörerna som pollinatörer och nedbrytare.

Nordens Ark arbetar idag med både visenter och vildhästar. Våra projekt med stora betesdjur gynnar både mångfalden på hemmaplan och artbevarande internationellt. Vildhästföl födda i parken har skickats till utplanteringsprojekt och inom några år har vi en stabil visentpopulation för avel och utplantering.

Hjälp oss i detta viktiga arbete - skänk en gåva

Vi har ett gemensamt ansvar att bevara den biologiska mångfalden för framtida generationer.

- din gåva gör skillnad!

För att din gåva ska göra maximal nytta och för att spara på miljön skickar vi inga tack per post. Vi är innerligt tacksamma för att du väljer att stödja Nordens Arks arbete för att rädda utrotningshotade djur.