Forskarskola på Nordens Ark

Nordens Arks forskarskolor vänder sig i första hand till doktorander, men vi tar också emot deltagare med mer praktiskt inriktad yrkeserfarenhet. Vi har god erfarenhet av att blanda både föreläsare och deltagare med antingen traditionell akademisk kunskap eller praktisk ”hands on” kompetens.

Vi inbjuder cirka 15 studenter till varje kurs och önskar att de deltagande lärarna stannar minst en kväll efter sina föreläsningar. På så sätt har studenterna möjlighet att diskutera mer informellt med erfarna forskare och yrkesmän och få tillfälle att knyta viktiga kontakter för framtiden.

För mer information, kontakta Mats Niklasson, 0523-797 82, mats.niklasson[at]nordensark.se.