Nordens Arks förskola

Nordens Ark startade i september 2011 en förskola för barn mellan 1-5 år. Inriktningen är djur och natur.  

På förskolan arbetar förskollärare och barnskötare. Vi jobbar i nära samarbete med djurvårdare och utbildningspersonal på Nordens Ark.

Nordens Arks Förskola arbetar efter Läroplan för förskolan, Lpfö18. Tillsammans med vår närmiljö strävar vi efter att alla barn och vuxna ska känna och utveckla respekt och empati för djur, natur och människa. Till vår hjälp använder vi oss av REDE-materialet.