Djur- och skurförskolan

Nordens Arks startade i september 2011 en Djur- och skurförskola för barn mellan ett och fem år. Inriktningen är djur och natur.  

På förskolan arbetar förskollärare, barnskötare och vår egen kokerska.  Personalen jobbar också i nära samarbete med djurvårdare och annan utbildningspersonal på Nordens Ark. Hösten 2014 utökades barngruppen med fler barn och ytterligare en förskollärare anställdes.
Är du intresserad av att anmäla ditt barn till Nordens Arks förskola? Kontakta oss då på djurochskur[at]nordensark.se0734-61 17 30. 

Mer information om förskolan

Förskolan är certifierad ”I Ur och Skur”-förskola med pedagoger/ledare som genomgått Friluftsfrämjandets utbildning och det är den pedagogiken som är grunden i vårt arbete.

I Ur och Skur”-pedagogiken bygger på övertygelsen att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom lustfyllt upplevelsebaserade lärande. Att vistas både inne och ute är en central del i pedagogiken och dagligen gör ledarna val kring vad som passar bäst för individen, gruppen och aktiviteten. Pedagogens/ledarnas roll är att utgå från barnen och gruppen och att vara medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande.