OBS! Viktig information för dig som besökare, med anledning av covid-19. Klicka här >

Det Nordiska biet – en viktig aktör som pollinatör

Lektionen pågår i 2 timmar, utöver detta möter vi gruppen vid entrén och går med dem till skolhuset/lantgården. En pedagog tar hand om 25 barn, vid större grupper delar vi gruppen och två pedagoger arbetar samtidigt.

Tidpunkt: När bina är vakna, slutet av april.

Plats: Lantgården och trädgården

Innan besöket:  Förbered barnen på att de ska få lära sig om viktigt insekter, pollinatörer så att de har rätt förväntningar när de kommer.

Under besöket:  Vi berättar om biet, dess funktion och levnadssätt, socialt, dans m.m. Vi tar upp frågan om vilka andra insekter som pollinerar växter och vilka livsmedel som skulle försvinna om vi inte hade pollinatörer. Barnen får i grupper diskutera vad som skulle hända om pollinatörer försvann. Under diskussionen kan de till exempel göra mindmaps. De får berätta om sina diskussioner. Sedan får de med vår hjälp ta fram olika saker som är viktiga för att bina ska överleva, blommor i trädgården, platser där bin kan göra bon, undvika kemikalie med mera. De ska kunna argumentera för olika sätt att hjälpa bina.

Efter besöket: Klassen får med sig material hem, bambu, som de kan använda exempelvis i slöjden för att göra egna bi-hotell som de kan hänga upp hemma eller nära skolan.

Kursplanen i Biologi: Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Bokas via skolinfo[at]nordensark.se.